Wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie GPS Warszawa

koszt wykrywania GPS to 500 zł – badania wykonuje Biegły Sądowy

wykrywanie GPS, wykrywanie GPS Warszawa

wykrywanie GPS wykrywanie GPS Warszawa Skuteczne wykrywanie   GPS w samochodach  wymaga dokładnego zapoznania się z zasadą działania tego urządzenia. Lokalizatory GPS działają w oparciu o sygnały wysyłane z satelitów stacjonarnych umieszczonych na orbitach okołoziemskich.  Każdy punkt na ziemi posiada swój opis w postaci cyfrowych współrzędnych. Współrzędne te są odbierane przez moduł odbiorczy lokalizatora GPS. Następnie przechwycone współrzędne są transmitowane poprzez moduł nadawczy GSM z zamontowaną kartą SIM. Odbiorca dysponując komputerem lub telefonem komórkowym odbiera te dane i odczytuje je na mapie GOOGLE. Wykrycie lokalizatora polega na wymuszeniu emisji ujawniającej modułu GSM. Sygnał ten trwa około dwie sekundy. Aby  przechwycić ten sygnał należy stosować bardzo zaawansowaną procedurę pomiarową. Procedura Breaking Force realizowana jest zestawem pomiarowym PTS-1000 umożliwiającym odczyt obwiedni sygnału cyfrowego z bardzo dużą dokładnością. Wykrywanie GPS warszawa wykonywane jest w siedzibie Euro-Soft.

Opis procedury wykrywania GPS.

Wykrywanie GPS w samochodzie wykonujemy metodą Breaking Force. Metoda te polega na liniowym wymuszeniu poziomu emisji  modułu GSM, będącego elementem lokalizatora GPS. Wykryciu podlegają moduły GSM będący częścią składową lokalizatora GSM. Moduł ma być jedynie zalogowane do sieci GSM. Skuteczność tej metody wykrywania GPS jest stu procentowa. Procedura  ta umożliwia wykrywanie lokalizatorów GPS, podsłuchów GSM a także klasycznego podsłuchów radiowego.  Bardzo ważne jest aby wykrywanie lokalizatora GPS odbywało się w przestrzeni o niskim poziomie promieniowania tła elektromagnetycznego. Umożliwi to przechwycenie  słabszych sygnałów pochodzących z lokalizatorów GPS oddalonych od miejsca wykonywania pomiarów ( np.w  bagażniku ). Pomiary rutynowo wykonujemy z przodu samochodu (siedzenie pasażera obok kierowcy ).

Skuteczne wykrywanie GPS to sekwencja kilku czynności a mianowicie:

 1. Wymuszenie emisji ujawniającej.
 2. Pomiar i weryfikacja wymuszonego sygnału trawiącego ok. 2 sekundy. Weryfikacja przechwyconego sygnału pod kątem otwarcie bramki czyli rozpoczęcia połączenia telefonicznego. Powyższe czynności  wykonujemy w odpowiednich warunkach zapewniających niski poziom promieniowania tła elektromagnetycznego. Czas potrzebny do wykonania pomiarów to ok. 5 min. Twierdzenie że czas skutecznych pomiarów to 1-2 godziny jest oszustwem obliczonym na nieznajomość tematu po stronie zleceniodawcy. Niektórzy „fachowcy” twierdzą że należy samochodem przejeżdżać przez specjalne bramki skanujące co jest oczywiście nieprawdą wziętą z lektury komiksów lub innych opowiadań.

badanie karty SIM do wykrywania GPSWykrywanie GPS

Wykrywanie GPS Warszawa jest standardową ofertą Euro-Soft. Pomiary wykonywane są w przestrzeni o niskim poziomie tła elektromagnetycznego co umożliwia uzyskania szybkich i jednoznacznych wyników. Zleceniodawca przed przystąpieniem do pomiarów jest informowany o kolejności wykonywanych czynności. Zleceniodawca bierze czynny udział w odczycie użytego sprzętu. Badania wykonuje osobą pełniąca funkcje biegłego sądowego. Jest to okoliczność umożliwiająca przedstawienie wyników pomiarów w sądzie. Karta SIM z lokalizatora GPS poddawana jest szczegółowym baniom mającym na celu odzyskanie informacji na niej istniejących. Informacje te to: numer karty SIM, tożsamość właściciela, data aktywacji karty. Badanie karty SIM wykonujemy izraelskim systemem UFED 4 PC stworzonym przez firmę Cellebrite Tel Awiw.

Badania karty SIM wykrytego lokalizatora GPS

Oskor Groon do wykrywania podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu oraz wykrywanie GPS prowadzimy na terenie całego kraju. Czynności wykonywane są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem posiadającą status biegłego sądowego w  zakresie kryminalistyka – wykrywanie podsłuchów. Na uwagę zasługuje fakt , że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego. o sądowego o wykrytym podsłuchu. Posługujemy się sprzętem najnowszej generacji będącym na wyposażeniu służb specjalnych na całym świecie. Wszystkie czynności wykonywane w trakcie wykrywania podsłuchów objęte są klauzulą tajemnicy służbowej. Procedury wykrywania podsłuchów obejmują wykrywanie podsłuchów emitujących sygnał radiowy w pomieszczeniach, wykrywanie podsłuchów nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego np. rejestratory fonii pospolicie nazywane dyktafonami. Wykrywanie podsłuchów obejmuje także wykrywanie kamer przewodowych i bezprzewodowych.  Sprawdzamy sieć prądowa 230 V pod kątem istnienia w niej mikrofonów lub nadajników podsłuchowych.

Wykrywani podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu radiowego jest obecnie realizowane analizatorem widma OSCOR Green. Urządzenie to pozwala na realizacje bardzo zaawansowanych procedur pomiarowych. Podstawową metodą wykrywania jest „analiza tła”. Metoda ta polega na wykonaniu pomiarów bezpośrednio w badanych pomieszczeniach jak również w okolicy tych pomieszczeń. Podsumowując, wyniki tych pomiarów są następnie „kumulowane” w jednym pliku i wyświetlana na ekranie OSCOR-a. Poniżej prezentujemy zrzuty z ekranu Oskora na poszczególnych etapach wykrywania podsłuchów metodą analizy tła.

 Wykrywanie podsłuchu Wykrywanie podsłuchu Wykrywanie kamer.

Proces wykrywania podsłuchu.

 analiza tła w pomieszczeniu nr.1 w trakcie wykrywania podsłuchu analiza tła w pomieszczeniu nr. 2 w trakcie wykrywania podsłuchu analiza tła w pomieszczeniu nr. 3 w trakcie wykrywania podsłuchuanaliza tła w pomieszczeniu nr. 4 w trakcie wykrywania podsłuchu .              pomieszczenie 1                                                 pomieszczenie 2                                               pomieszczenie 3                                             pomieszczenie 4 Po wykonaniu pomiarów w czterech pomieszczeniach i przeprowadzeniu analizy tła uzyskujemy odpowiedz w którym pomieszczeniu znajduje się szukany nadajniki podsłuchowy. analiza tła w pomieszczeniu nr. 4 w trakcie wykrywania podsłuchu

Wynik pomiarów wykonanych w pomieszczeniu nr 4

Spectren 5 do wykrywania podsłuchu.

Na tym etapie wykrywania podsłuchu Oscor wskazał nam pomieszczenie w którym znajduje się nadajnik podsłuchowy i oczywiście dokładną częstotliwość pracy.  My do lokalizacji źródła wykorzystujemy ręczny analizator Spektran 5 zaopatrzony w kierunkową antenę HyperLOG. Spektran 5 jest analizatorem widma o bardzo wysokiej czułości, znacznie przewyższającej Oskora. Podsumowując uzyskane informacje o częstotliwości na której pracuje nadajnik podsłuchowy pozwala na wymuszenie dużej selektywności analizatora Spektran 5 co z kolei znacznie przyspiesza dotarcie do źródła czyli do nadajnika podsłuchowego. Laserowy wskaźnik umocowany na antenie kierunkowej HyperLOG bardzo ułatwia szybkie zakończenie wykrywania.

Sprzęt do wykrywania podsłuchu.

Sprzęt do wykrywania podsłuchu zapewniający wysoką skuteczność wykrywania podsłuchu

Sprzęt wykorzystywany do wykrywania podsłuchu umożliwia przeprowadzenie pomiarów w bardzo szerokim zakresie co jest gwarancją  rzetelnych pomiarów. W skład bazy sprzętowej wchodzą:
 • Analizator widma Oscor Green
 • Korelator akustyczny Oscor 5000 E
 • Ręczny analizator widma Spektra 5 z anteną kierunkową HyperLOG
 • Detektor złącz nieliniowych Lornet 24
 • Detektor złącz nieliniowych DNμ
 • Analizator pamięci telefonów komórkowych UFED 4P
 • Kamera noktowizyjna
 • Kamera inspekcyjna
 • Lustro inspekcyjne Optyczny wykrywacz kamer OPTIC 2
 • Analizator transmisji GSM
Na szczególną uwagę zasługuje detektor złącz nie liniowych. Urządzenie to służy do wykrywania  między innymi mini dyktafonów zarówno analogowych jak i cyfrowych.

Wykaz wykonanych ekspertyz.

wykrywanie GPS, wykrywanie podsłuchu Warszawa powołanie biegłego sądowego

Powyższe ekspertyzy dotyczyły diagnostyki sprzętu podsłuchowego oraz odczytu informacji z telefonów komórkowych z uwzględnieniem skasowanych SMS wykonane zostały na zlecenie instytucji państwowych.

Poniżej prezentujemy lokalizatory GPS używane na terenie Polski.

wykryty lokalizator GPS w Warszawiewykryty lokalizator GPS w Warszawiewykryty lokalizator GPS w Warszawiewykryty lokalizator GPSwykryty lokalizator GPS lokalizator GPS

Przykładowe miejsca montażu lokalizatorów GPS.

wykrywanie lokalizatora GPS pod samochodem       wykrywanie lokalizatora GPS w błotniku samochodu       wykrywanie lokalizatora GPS o w bagażniku Fsrc umieszczanie lokalizatora GPS        lokalizator GPS wykryty w błotniku wykrywanie lokalizatora GPS pod samochodem Wykrywanie podsłuchów GSM i lokalizatorów GPS musi odbywać się z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Tak zwani „fachowcy”  twierdzą że do wykrywania GPS wystarczą zabawki zakupione na allegro prezentowane poniżej.

wykrywanie GPS sprzęt

Wykrywanie podsłuchów GSM i wykrywanie GPS tego typu  sprzętem jest niemożliwe. Sprzęt ten nie jest w stanie przechwycić i zidentyfikować dwu sekundowy sygnał emitowany przez lokalizator GPS. Co prawda Raksa przechwytuje sygnały z modułów GSM ale jego czułość i reaktywność jest na zbyt niskim poziomie. Należy pamiętać że w momencie wykrywania GPS lokalizator nie jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto wykorzystywanie mierników sygnału  prezentowanych powyżej świadczy o braku znajomości tematu.