Metody wykrywania podsłuchu.

Jednoczesne stosowanie kilku procedur wykrywania podsłuchów znacznie ułatwia proces identyfikacji zagrożenia.

wykrywanie podsłuchu

Więcej szczegółów


0 zł brutto

wykrywanie podsłuchu
Różnorodność metod oraz stopień zaawansowania technicznego inwigilacji elektronicznej wymaga znajomości wielu metod wykrywania podsłuchów. Wiedza ta pozwala na skuteczne prowadzenie czynności związanych z wykrywaniem podsłuchów. 
Metody wykrywania podsłuchów :
Metoda analizy śladów.
Metoda korelacji harmonicznych.
Metoda korelacji pod harmonicznych.
Metoda sprzężeń akustycznych.
Metoda korelacji akustycznych.
Metoda triangulacji punktu zagrożenia.
Metoda termowizyjna.
Metoda optyczna.
Metoda wizualna.
Metoda prądowa.
Metoda detekcji złącz nielinowych.
Wszystkie metody wykrywania podsłuchów mają swoje zalety i wady. Podsłuch jest realizowany wieloma sposobami z wykorzystaniem najbardziej wysublimowanych rozwiązań teoretycznych i praktycznych.
wykrywanie podsłuchu

Na szczególną uwagę zasługuje wykrywanie podsłuchów metodą detekcji złącz nieliniowych. Podstawy teoretyczne tej procedury opierają się na fakcie iż półprzewodnikowe złącze typu "np" lub "pn" po naświetleniu wiązką promieniowania elektromagnetycznego generują 2-gą i 3-cią harmoniczną strumienia naświetlającego. Przechwycenie tego sygnału przez detektor złącz nieliniowych jest dowodem na to że mamy do czynienia z nieznaną strukturą elektroniczną, którą należy sprawdzić i dokonać oceny pod kątem poziomu zagrożenia.
Wykrywanie podsłuchów metodą detekcji złącz nieliniowych umożliwia wykrycie struktur nie będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego np. dyktafonów, kamer przewodowych lub mikrofonów.
Niektóre nadajniki wykorzystują powielacz częstotliwości. W związku z tym mogą pojawić się również pod harmoniczne sygnału podstawowego. Za przykład może tu służyć dostępny na rynku mikrofon bezprzewodowy, który pracując na częstotliwości 155 MHz emituje również dość silny sygnał o częstotliwości 165, 175, 185 MHz.

Wykrywanie podsłuchów prowadzone tą metodą polega na sprawdzaniu czy poniżej nośnej podstawowej nie istnieją sygnały korelowane interwałowo.
Wykrywanie metodą Analizy Śladu.
Eliminuje ona przypadkowe sygnały i pozwala na skuteczną interpretację wyników pomiarów dokonanych wykrywaczem podsłuchów typu OSCOR-5000. Procedura ta jest zalecana w wypadku pojawienia się wątpliwości co do lokalizacji podejrzanego źródła sygnału.
Wykrywanie podsłuchów w widmie rozproszonym.
wykrywanie podsłuchu

Systemy szerokopasmowe lub systemy z rozproszonym widmem (ang. spread spectrum) są to takie, w których sygnał transmitowany jest w szerokim paśmie częstotliwości - setki do tysięcy razy szerszym niż minimalne pasmo potrzebne do jego wysłania w przypadku konwencjonalnych metod. W efekcie, energia transmitowanego sygnału jest rozproszona na szerokie spektrum. Z tego powodu emitowana moc jest niska w każdym wąskim wycinku tego pasma i jest znacznie niższa niż w przypadku systemów konwencjonalnych.
Za systemy z szerokopasmowe uważa się tylko te, których szerokie widmo uzyskiwane jest poprzez użycie pewnych sygnałów lub operacji. Stąd też np. modulacja szerokopasmowa FM nie jest zaliczana do tych systemów.
wykrywanie podsłuchu

DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum a dokładniej directly carrier-modulated, code sequence module) – bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową.
Jest to jedna z technik rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych przy pomocy ciągów kodowych. Jeden ze sposobów działania tej techniki polega na tym, że przy wysyłaniu, strumień danych jest mnożony przez odpowiedni ciąg kodowy o większej szybkości bitowej. W ten sposób wyjściowy strumień informacji zajmuje znacznie szersze pasmo. Fizyczna transmisja może odbywać się teoretycznie z użyciem dowolnej modulacji cyfrowej jednak najczęściej stosowana jest BPSK. Dobór ciągu kodowego musi spełniać szereg wymagań. Właściwy jego dobór pozwala na zaszyfrowanie informacji oraz możliwość wykorzystania danego pasma radiowego przez wielu nadawców i odbiorców jednocześnie. Odbiornik, aby rozkodować i spośród wielu innych wybrać przeznaczone dla niego informacje musi dysponować układem deszyfrującym z tym samym i jednocześnie zsynchronizowanym ciągiem kodowym co nadawca. Wykrywanie podsłuchów przy tego typu modulacji jest bardzo utrudnione i wymaga odpowiedniego sprzetu.
FHSS z ang. Frequency-hopping spread spectrum, jest metodą rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych. W tłumaczeniu wprost jest to skakanie sygnału po częstotliwościach w kolejnych odstępach czasu, w dostępnym widmie (paśmie).
Można wyróżnić dwie podstawowe odmiany: F-FHSS (fast-) i S-FHSS (slow-FHSS). W wersji F-FHSS zmiana częstotliwości następuje kilkukrotnie w czasie trwanie bitu. W wersji S-FHSS czas trwania bitu jest krótszy (lub równy) czasowi przebywania na danej częstotliwości.
Przykładem może być tutaj sieć GSM, która może wykorzystywać FHSS do zmniejszenia ryzyka zakłócania sygnału transmitowanego pomiędzy nadawcą a stacją bazową (BTS). Wykrywanie podsłuchów przy tego typu modulacji jest bardzo utrudnione i wymaga odpowiedniego sprzetu.
Cechy systemów szerokopasmowych 
Odporność na interferencje
Odporność na podsłuch
Odporność na zaniki sygnału związane z wielodrogowością
Niska gęstość widmowa mocy
Możliwość selektywnego adresowania wiadomości
Wielodostęp z podziałem kodowym
Transmisje w widmach rozproszonych są bardzo rzadko stosowane w popularnych nadajnikach podsłuchowych i wykrywanie podsłuchów tego typu jest bardzo rzadkim zjawiskiem.
Transmisja przytulona.
Aby korzystać z tej metody należy dyscyplinować odpowiednim sprzętem umożliwiającym zmianę kroku skanowania. Koreletor akustyczny OSC-5000 pozwala na wykonanie takiej procedury. Wykrywanie podsłuchu w tym wypadku polega na dokładnym skanowaniu silnych sygnałów nośnej w różnych krokach skanowania. Idea podsłuchu tego typu polega na umieszczeniu nośnej nadajnika podsłuchowego bardzo blisko jakiejś innej nośnej.
Procedury wykrywania podsłuchów OSC-5000.
wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchów oraz innych źródeł zagrożeń wykonujemy sprzętem najnowszej generacji zapewniającym maksymalną skuteczność. Osoby prowadzące czynności związane z wykrywaniem podsłuchów legitymować się Certyfikatem Bezpaństwowa Osobowego wystawionym zgodnie z wymogami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a także posiadają aktualne szkolenia z zakresu dostępu do informacji niejawnych.
Podstawowym urządzeniem stosowanym do wykrywania jest Korelator Akustyczny OSCOR-5000. Pozwala on na realizowanie stosownych algorytmów przeszukiwania przestrzeni elektromagnetycznej w poszukiwaniu nieuprawnionych transmisji. Na szczególną uwagę zasługuje procedura Analizy Śladu oraz metoda korelacji akustycznej nośnej nadajnika podsłuchowego. Największą skuteczność Oskor osiąga współpracując z oprogramowaniem OCR-5000 przy pracy ciągłej to znaczy przy permanentnym monitoringu nadzorowanej przestrzeni. Ciągły monitoring pozwala na wykrywanie podsłuchów pracujących w zaawansowanych algorytmach technologicznych.
Wykrywanie podsłuchów należy wykonywać zgodnie z procedurami opracowanymi do tych czynności:
metodą analizy harmonicznych.
metodą analizy podharmonicznych.
metodą korelacji akustycznej.
metodą triangulacji przestrzeni akustycznej.
metodą analizy śladu.
metodą "Breaking Force" (dotyczy tylko modułów GSM).
metodą detekcji złącz nieliniowych.
Dobór procedury zależy od możliwości natury operacyjnej w konkretnym przypadku.
Powyższe procedury stosowane w trakcie wykrywania podsłuchów zapewniają stu procentową skuteczność i umożliwiają krzyżową analizę sprawdzanej przestrzeni. Na szczególną uwagę zasługuje metoda detekcji złącz nieliniowych. Podstawy teoretyczne tej procedury opierają się na fakcie iż półprzewodnikowe złącze typu "np" lub "pn" po naświetleniu wiązką promieniowania elektromagnetycznego generują 2-gą i 3-cią harmoniczną strumienia naświetlającego. Przechwycenie tego sygnału przez detektor złącz nieliniowych jest dowodem na to że mamy do czynienia z nieznaną strukturą elektroniczną, którą należy sprawdzić i dokonać oceny pod kątem poziomu zagrożenia. Należy podkreślić fakt że detektory złącz nieliniowych najnowszej generacji są w stanie odróżnić sztuczne złącze półprzewodnikowe typu "np" od naturalnego złącza powstającego na granicy tlenków metali.

Koszyk  

jest pusty