Wykrywanie NotiOne

Wykrywanie NotiOne

Czynności związane z wykrywaniem NotiOne oraz innych lokalizatorów pracujących z wykorzystaniem alikacji JANOSIK wykonywane są w siedzibie Euro-Soft pod adresem Warszawa ul. Powstańcu Śląskich 124 p.5 tel 501-159-903.

Więcej szczegółów


500 zł brutto

111 dostępnych

 NotiOne

Lokalizator NotiOne pozwala na pozyskiwanie informacji o położeniu obiektu śledzonego w przeszłości. Kolejność czynności przy aktywacji lokalizatora NotiOne:

  • Włączenie zasilania w tokenie NotiOne poprzez wyjęcie plastikowej wstążki.

  • Sparowanie lokalizatora NortiOne z aplikacją NotiOne poprzednio zainstalowaną na naszym telefonie. Należy pamiętać że podczas parowania tokena z aplikacją przekazywane są informacje o naszym telefonie na token. 

Na tym etapie można token umieścić w dowolnym miejscu i otrzymywać informacje o przemieszczaniu się interesującego nas obiektu. Token NotiOne wysyła na odległość ok. 70 m sygnał zgłoszeniowy. W momencie gdy w zasięgu tego sygnału znajdzie się obcy telefon z włączoną aplikacją np. JANOSIK następuje przesłanie na nasz telefon a konkretnie na aplikacje NotiOne informacji o aktualnym położeniu obiektu.

Zaletą  system śledzenia Noti One jest:

  • Bardzo mały gabaryt tokena, porównywalny z monetą dwu złotową.

  • Bardzo długi czas pracy ok. 1 rok.

  • Bardzo niskie koszty tokena (ok. 100 zł) alikacja jest bezpłatna.

Niezaprzeczalną wadą systemu NotiOne jest:

  • System działa w oparciu o aktywne aplikacje w obcych telefonach będących w odległości nie większej niż 70 m. Oznacza to że np. na tzw. odludziu nie będziemy otrzymywali informacji o położeniu interesującego nas obiektu.

  • Nie możemy wysłać zapytania do tokena o podanie aktualnej jego pozycji.

Podobnych systemów lokalizacji jest bardzo dużo.

wykrywanie NotiOne

wykrywanie NotiOne

 

Kompleksowa badanie pojazdu pod kątem istnienia w nim lokalizatora położenia nie może ograniczać się do wykrywanie GPS, ale powinno obejmować swym zakresem pomiary identyfikujące innego typu lokalizatory (jak powyżej). 

wykrywanie NotiOne

Reasumując system NotiOne i jemu podobne są do wykorzystania w gęsto zaludnionych obszarach. Musimy zaakceptować fakt że będziemy otrzymywali informacje z przeszłości.

wykrywanie NotiOne


Wykrywanie NotiOne wykonywane jest wykrywaczem podsłuchu OSOR Green. Oskor przechwytuje sygnał zgłoszeniowy, który jest wysyłany w regularnych interwałach czasowych co 1 sekunda. Poniżej prezentowane jest nagrania wykonane w trakcie wykonywania czynności związanych z wykrywanie lokalizatora NotiOne. Wykrywanie NotiOne jest przeprowadzane w trakcie wykrywania GPS.

wykrywanie NotiOne

Wykrywanie NotiOne  Warszawa ul. Powstańców Śląskich 124 p.5, 01-466 

Koszyk  

jest pusty