Wykrywanie podsłuchu Warszawa.

tel. 501-159-903

Euro-Soft wykonuje audyty bezpieczeństwa. W trakcie wykonywania audytu bezpieczeństwa przeprowadzana jest pełna procedura związana z wykrywaniem podsłuchu. W opracowaniach pokontrolnych zawarte są oryginały zestawień tabelarycznych oraz  wykresy generowane w trakcie pomiarów analizatorem OSC-5000 widma pola elektromagnetycznego oraz widma akustycznego. Materiały te są wykonywane automatycznie podczas pracy koreletora OSCOR - 5000. Opracowanie pokontrolne zawiera także nasze spostrzeżenia i zalecenia pokontrolne. Wykrywanie podsłuchu odbywa się z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji.

wykrywanie podsłuchu

Osoba wykonująca czynności związane z wykrywaniem podsłuchu legitymują się Certyfikatami Bezpieczeństwa Osobowego wystawionym zgodnie z wymogami ABW. Osoba ta legitymuje się wpisem do Rejestru Biegłych Sądowych o specjalności - wykrywanie podsłuchu.

 

wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu detektorem złącz nieliniowych LORNET-24.

Wykrywacz podsłuchu OSCOR-5000

Wykrywacz podsłuchu OSCOR - 5000

Detektor Złącz NIeliniowych LORNET-24

Wykrywacz podsłuchu LORNET -24

wykrywanie podsłuchu CPM

Skaner Szerokopsmowy CPM-700

 

Będąc absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej wysoko cenię sobie możliwość współpracy z KBM WAT.

wykrywanie podsłuchu


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty