wykrywanie podsłuchu warszawa,wykrywanie gps warszawa, wykrywanie podsłuchów

Euro-Soft 01-466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 124 p.5

tel.+48 22 634-17-31 tel. kom.501-159-903 502-161-904

wykrywanie podsuchu

wykrywanie podsłuchu warszawa,wykrywanie gps warszawa, wykrywanie podsłuchów

 

Wykonujemy wykrywanie podsłuchu ze szczególnym uwzględnieniem :
    
    
1. Detekcja nośnej oraz  pomiar korelacji akustycznej zbocza nośnej z wykorzystaniem     stymulacji akustycznej w transmisji analogowej oraz cyfrowej. (Oscor Green, Oscor 5000E)
2. Detekcja złącz półprzewodnikowych typu "pn", "np", "pnp", "npn" oraz struktur  pochodnych wykorzystywanych w elementach typu układ scalony, procesor. (Lornet 24)
3. Detekcja zagrożeń w sieci 230 V. (CPM 700)
4. Detekcja transmisji w podczerwieni z użyciem sondy IR. (CPM 700)
5. Stymulacja oraz pomiar emisji ujawniającej GSM z uwzględnieniem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Dotzcyz podsuchu GSM oray lokaliyatorw GPS. (OPT 1000)
6. Detekcja elementów optycznych typu soczewek w obiektywach mikro kamer przewodowych i bezprzewodowych. (OPTC-2)
7. Detekcja podsłuchów na liniach telefonicznych.
8. Sprawdzenie telefonów pod kątem istnienia w nich podsłuchu (UFED)
9. Sprawdzenie przewodów akustycznych i ciągów wentylacyjnych.
10. Kontrola i przegląd urządzeń i wyposażenia w sprawdzanym pomieszczeniu.
11. Manualne przeszukanie całej pryestryeni w ktrej wzkonzwanz jest audyt.
Po wykonaniu wykrywania podsłuchu zleceniodawca otrzymuje sprawozdanie pokontrolne zawierające: 1. Oryginalne wyniki wykonanych pomiarów (tabele i wykresy).
2. Opis wszystkich czynności wykonanych w trakcie pomiarów sprawdzających. 3. Spostrzeżenia dokonane w trakcie audytu. 4. Zalecenia pokontrolne.
Osoba wykonująca wykrywanie podsłuchu legitymuje się: 1. Certyfikatem Bezpieczeństwa Osobowego wystawionym zgodnie z procedurą ABW. 2. Wpisem do rejestru Biegłych Sądowych w specjalności - wykrywanie podsłuchu. Wszystkie kontakty oraz czynności podjęte na terenie zleceniodawcy objęte są 
klauzulą tajności.

W trakcie wykrywania podsłuchu posługujemy się poniżej prezentowanym 
sprzętem:

Nasza oferta:
Wykrywanie podsłuchu w Euro-Soft odbywa się poniżej prezentowanym
sprzętem:

wykrywanie podsłuchu

Analizator widma  Spektran 5 w połączeniu z kierunkową anteną Hiperlog 30100 pozwala na przechwytywanie sygnałów radiowych w czasie rzeczywistym trawiących 1μS. Parametry techniczne prezentowanego powyżej sprzęty plasują go w absolutnej czołówce światowej tego typu sprzętu. 

wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

Jednym z podstawowych elementów naszej bazy sprzętowej jest Korelator Akustyczny OSCOR 5000 E. Urządzenie po uruchomieniu stosownej procedury wykonuje automatycznie skanowania przestrzeni elektromagnetycznej w poszukiwaniu sygnałów nośnych o zdefiniowanym poziomie zagrożenia. W przypadku odnalezienia nośnej o krytycznym poziomie zagrożenia OSCOR generuje sygnał akustyczny i sprawdza czy zbocze nośnej jest modulowane. W trakcie pomiarów Oscor drukuje zestawienia tabelaryczne oraz analizy graficzne przechwyconych sygnałów o zadanym poziomie. Wykrywanie podsłuchu odbywa się automatycznie z wykorzystaniem wielu metod wykrywania podsłuchu. Są to : analiza tła, analiza harmonicznych, analiza sprzężeń akustycznych.

wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

Wykrywanie podsłuchu z użyciem detektora złącz nieliniowych sprowadza się w praktyce do odnajdywania sztucznych złącz nieliniowych typu „np” lub „pn” lub ich kombinacji np. w tranzystorach, układach scalonych, procesorach. Oznacza to że wykrywamy elementy elektroniczne typu dioda,tranzystor, układ scalony itd. Wszystkie zagrożenia które nie są źródłem promieniowania elektromagnetycznego np. rejestratory fonii., kamery przewodowe, mikrofony mogą być wykrywane z użyciem detektora złącz nieliniowych.

wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

Bardzo poważnym zagrożeniem jest możliwość realizowania podsłuchu poprzez telefony komórkowe zwłaszcza telefony grona decyzyjnego. Wykrywanie podsłuchu musi obejmować także ten obszar. Sprawdzenie telefonu komórkowego trwa przeciętnie 2-4 godzin. W trakcie ekstrakcji logicznej zawartości telefonu odczytywane są wszystkie aplikacje zainstalowane. Następnie na podstawie analizy porównawczej z aktualną bazą danych ściąganą każdorazowo do badania konkretnego telefonu z firmy Cellebrit - Tel Awiw następuje odczyt aplikacji szpiegowskich w telefonie.

wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

Prezentowanym powyżej mobilnym zestawem PTS-100 wykonujemy wykrywanie podsłuchu GSM oraz lokalizatorów GPS. Wykrywanie podsłuchu odbywa się zgodnie z truj etapową procedurą polegającą na wymuszeniu emisji ujawniającej modułu GSM a następnie pomiarze zaistniałej emisji, która podlega weryfikacji pod kątem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Procedury wykrywania podsłuchu są realizowane po wstępnym założeniu że w sprawdzanej przestrzeni istnieje moduł GSM zdolny do pracy. Oznacza to że moduł ten posiada prąd oraz aktywną kartę SIM.

wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

Uzupełnieniem naszej bazy sprzętowej jest CPM-700. Urządzeniem tym wykonujemy wykrywanie podsłuchu pracującego w podczerwieni, sprawdzamy sieć prądową 230 V oraz sieć telefonii stacjonarnej.

wykrywanie podsłuchu, podsłuchów

Wszystkie wyniki pomiarów z zaleceniami pokontrolnymi oraz naszymi sugestiami opracowywane jest w postaci Raportu Końcowego po wykonaniu wykrywania podsłuchu. Raport jest dostarczany zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wykonania czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu. 
Osoba prowadząca wykrywanie podsłuchu legitymuje się statusem biegłego sądowego sądu Okręgowego w Warszawie w dziale kryminalisytyka - wykrywanie podsłuchu.

 

wykrywanie podsłuchu,podsłuchów

 

wykrywanie podsłuchu


Wykrywanie podsłuchu.
eurosoft@euro-soft.pl
501-159-903
Powstańców Śląskich 124 p.5
Warszawa
Mazowieckie
01-466
Polska

Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty