wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

Jak używać OSCOR’a.
OSCOR jest zaprojektowany  do pracy, zarówno w trybie ręcznym jak i  w niezależnej ( autonomicznej) -  konfiguracji ,w trybie automatycznym, w którym ciągle monitoruje obszar, w którym spodziewana jest obecność urządzeń podsłuchowych. Celem  Research Electronic International LLC ( REI) było stworzenie produktu, który nosi atrybuty mobilności , efektywności kosztowej ( cost – effectiveness ) i operacyjnej perfekcji ,zdolnego  do pracy w sposób niezależny, przy absolutnym minimum, wymaganego przygotowania profesjonalnego.. Celem tej instrukcji jest zapoznać osobę o minimalnej wiedzy o sposobach inwigilacji z podstawowymi wiadomościami,   wymaganymi do przeprowadzenia skutecznego wykrywania podsłuchu. O ile ten rozdział opisuje jak ustawić OSCORA i prowadzić operacje w trybie ręcznym i automatycznym, o tyle ROZDZIAŁ  5 : PROWADZENIE
PRZESZUKIWANIA, który zaczyna się na stronie, zawiera rekomendowane wskazówki postępowania z OSCOREM, podczas prowadzenia przeszukiwania.
Zarówno w trybie Automatycznym jak i Ręcznym , podejście OSCOR’a do zagadnień wykrywania składa się z trzech  głównych kroków:
•  Identyfikacja sygnału za pomocą funkcji przemiatających analizatora widma  
•  Analiza sygnału  
•  Określenie korelacji między sygnałami audio.(zagrożenie)
Przełącznik AUTO/MANUAL (praca ręczna / praca automatyczna.), który umieszczony jest po lewej stronie u dołu płyty wierzchniej umożliwia wejście w tryb programowania ( Auto Mode Setup Screen),w którym można skonfigurować szczegółowe pasma wejścia, timing korelatora i wszystkie rodzaje wyjść. W rybie pracy automatycznej ( Automatic Mode ) OSCOR wykonuje ciągłe skanowanie wszystkich wybranych wejść, automatycznie poszukuje każdego odebranego sygnału , analizuje każdy sygnał pod kątem informacji audio oraz wyznacza korelację sygnałów audio w celu określenia poziomu zagrożenia źródła.  W trybie pracy ręcznej ( Manual Mode ) natomiast, można dokładnie sterować pracą urządzenia w celu dokładniejszego przestudiowania i weryfikacji podejrzanych źródeł. Ręczne operacje są łatwe do wykonania, dzięki wprowadzeniu takich specjalistycznych funkcji jak: automatyczne przełączanie elementów systemu anten, szukanie następnych sygnałów, łatwe przełączanie (jednym klawiszem) trybu przemiatania ( Sweep Mode), analizy (Analyze Mode) i wyznaczania korelacji (Correlate Mode). Wykrywanie podsłuchu metodą korelacji akustycznej jest najbardziej pewną metodą.
Aby włączyć OSCOR’a należy nacisnąć przycisk AUTO / MANUAL, który umieszczony jest po lewej stronie  płyty wierzchniej ( panelu głównego ).


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty