wykrywanie podsłuchu, wykrywanie podsłuchów

PREZENTACJA  OSCOR’a
 
Wiele jest powodów, dla których ludzie nawzajem się podsłuchują. Trudno jest określić jak wiele instytucji i  osób prywatnych staje się ofiarami nielegalnego i niepożądanego  podsłuchu czy obserwacji .Dowody wykrycia nielegalnej inwigilacji są często ukrywane aby uniknąć niepotrzebnego rozgłosu,  lub, w niektórych przypadkach , aby nie dopuścić do zaniepokojenia osób inwigilujących. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że wywiad przemysłowy wpływa
na wyniki ich działalności gospodarczej. Podsłuch i inwigilacja video może bardzo   niekorzystnie  oddziaływać na wiele aspektów codziennej działalności przedsiębiorstwa , jak np :  
•  Sporów  związków zawodowych z kierownictwem firmy
•  Wprowadzania nowych produktów i programów
•  Ochronę tajemnic handlowych
•  Strategii negocjacyjnych
•  Wiedzy konkurencji o strategiach sprzedaży
•  Planów reorganizacji takich jak  fuzje lub przejęcia
•  Problemów prawnych korporacji
•  Zabezpieczenia informacji finansowych
•  Szpiegostwa gospodarczego ze strony innych firm i/ lub krajów
•  Wzajemnego inwigilowania się pracowników ( zazdrość, problemy seksualne, podatkowe, korupcja)
 
Urządzenia do inwigilacji są często utożsamiane z atrybutami,  profesjonalnego wywiadu  rządowego , niedostępnymi na szersza skale w obrocie komercyjnym . Jednakże w miarę rozwoju technologii światowych, wysoko wyspecjalizowane, urządzenia inwigilujące są coraz  bardziej dostępne na rynku, nawet na rynku artykułów gospodarstwa domowego.  
 
Monitor do kontroli zachowania się niemowlęcia będący w zasadzie kompletnym układem podsłuchowym jest do nabycia za mniej niż 50 USD, a może być umieszczony praktycznie wszędzie; nad płytkami sufitowymi, pod stolikami na sali konferencyjnej, za biurkiem czy w aktówce. Kolejny przykład  -  wysokiej jakości kamerę z obiektywem wielkości główki od szpilki można dostać za cenę ok. 150 USD. Istotne znaczenie ma fakt, że wraz ze wzrostem
wartości chronionej informacji, wzrasta również potencjalne zagrożenie i  rozwija się także technika inwigilacji.  
 
Profesjonalny wywiadowca gospodarczy ,z łatwością może uzyskać dostęp do wyrafinowanego sprzętu podsłuchowego i równie łatwo go wykorzystać. Natomiast tylko od firmy zależy, jak wysoko ocenia wartość , dotyczących jej, informacji. Wykrywanie podsłuchu musi odbywać się systematycznie w pomieszczeniach strategicznych,będących miejscem wymiany informacji.
 
Dla maksymalnej ochrony przed podsłuchem REI rekomenduje trzyczęściowy plan:
1. Okresowe sprawdzanie (przeprowadzone przez profesjonalny zespół o wysokiej wiarygodności) w celu dokonania pełnego oczyszczenia ( całkowitej sterylizacji ) otoczenia.
2. Sprawdzanie otoczenia przez własny personel ochrony  i za pomocą własnego sprzętu.  Wynika to z  faktu , ze, po zakończeniu czynności sprawdzających przez profesjonalna  ekipę , otoczenie gospodarcze firmy  staje się natychmiast , od nowa ,narażone na kolejne zagrożenia instalacji podsłuchu.  Zatrudnienie własnej ekipy przynosi bardzo wymierne korzyści, gdyż wynajęcie ekipy z zewnątrz jest raczej kosztowne i zwykle w
dłuższym okresie czasu mniej efektywne.  
3. Bieżące monitorowanie ważnych spotkań i narad, w celu zapobieżenia - „przemycaniu” środków inwigilujących, przez uczestników narady z zewnątrz. Jeżeli firma posiada odpowiedni, własny sprzęt może to wykonać  siłami własnego personelu.
 
OSCOR został zaprojektowany, przez REI, mając na uwadze  następujące  aspekty potrzeb :
•  Profesjonalna ekipa sprawdzająca musi mieć do dyspozycji najlepszy, dostępny sprzęt dla uzyskiwania wiarygodnych rezultatów, jednakże sprzęt ten musi być przenośny i łatwy w transporcie.
•  Osoby odpowiedzialne za ochronę informacji  w firmie powinny mieć możliwość wykorzystywania sprzętu,   przeciwdziałającego inwigilacji, w sposób dyskrecjonalny, według własnego uznania . Sprzęt ten powinien być kompletny, doskonale upakowany, gotowy do natychmiastowego użycia, zdolny do monitorowania otoczenia 24 godziny na dobę, o wysokiej efektywności kosztowej, a także nie powinien wymagać rozległego szkolenia technicznego.

 

Mając  te potrzeby na względzie, konstruktorzy stworzyli  OSCOR’a – 5000 ( Omni Spectral Correlator), najbardziej zaawansowany technologicznie system wykrywania podsłuchu, jaki istnieje obecnie na rynku. W każdym przypadku, kiedy tylko poufność informacji, jest punktem krytycznym waszego sukcesu , OSCOR jest jedynym urządzeniem, które integruje: automatykę, wiarygodność, z efektywna kosztowo, ochrona otoczenia waszego biznesu, przez 24 godziny na dobę. Jest przeznaczony do wykrywania wszystkich typów nadajników audio wideo włączając w
to nadajniki radiowe, linie przenoszące sygnał nośny  i nadajniki podczerwieni. Wykrywanie podsłuchu w przypadku Oscora polega na uruchamianiu odpowiednich procedur weryfikacyjnych.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty